چرا غدیرپژوهی ؟
shadow

چرا غدیرپژوهی ؟

¨ وهابیت در تعاملی جدی با پایگاه‌های استکباری دنیا و با استفاده از سرمایه‌گذاری کلان و عظیم دشمن برروی اختلافات مذهبی و نقش پررنگ MI6 در ساماندهی وهابیت عربستان، با امکانات …