هیچ بچه شب نیمه شعبان به دنیا نمیاد
shadow

هیچ بچه شب نیمه شعبان به دنیا نمیاد

نیمه شعبان هم روزش هم شبش روز بسیار عظیمی هستش روایت عجیبی درباره این شب وجود داره شب نیمه شعبان و روز نیمه شعبان روایت از امام صادق (ع) هیچ بچه شب نیمه شعبان به دنیا نمیاد در …